Adding sodium and calcium ions to iodixanol and mannitol: effects on risk of ventricular fibrillation after infusion into the left coronary artery of pigs.

Torsten Almén, Chun-Ming Chai, Jack Besjakov, Lars Bååth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)S441-S443
TidskriftAcademic Radiology
Volym9 Suppl 2
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här