Additive effects of caspase inhibitor and lazaroid on the survival of transplanted rat and human embryonic dopamine neurons

Oskar Hansson, Roger F Castilho, Gabriele Schierle, Jenny Karlsson, P Nicotera, M Leist, Patrik Brundin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

85 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Additive effects of caspase inhibitor and lazaroid on the survival of transplanted rat and human embryonic dopamine neurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap