Addressing Psychological Factors in Sports Injury Rehabilitation - What is a Physical Therapist to do?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)114-116
TidskriftInternational Journal of Sports Physical Therapy
Volym17
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik
  • Idrottsvetenskap

Citera det här