Adherence to instruction for use after endovascular repair of popliteal artery aneurysm

Axel Wrede, Leena Lehti, Jonas Peter Eiberg, Stefan Acosta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adherence to instruction for use after endovascular repair of popliteal artery aneurysm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap