Adipocytes and Obesity-Related Conditions Jointly Promote Breast Cancer Cell Growth and Motility: Associations With CAP1 for Prognosis

Ann H Rosendahl, Malin Bergqvist, Barbara Lettiero, Siker Kimbung, Signe Borgquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adipocytes and Obesity-Related Conditions Jointly Promote Breast Cancer Cell Growth and Motility: Associations With CAP1 for Prognosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap