Adipocytes Under Obese-Like Conditions Change Cell Cycle Distribution and Phosphorylation Profiles of Breast Cancer Cells: The Adipokine Receptor CAP1 Matters

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adipocytes Under Obese-Like Conditions Change Cell Cycle Distribution and Phosphorylation Profiles of Breast Cancer Cells: The Adipokine Receptor CAP1 Matters”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap