Adjuncts to the Conventional 12-Lead ECG: Assessment of High-Frequency QRS Components and Additional Leads

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

252 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adjuncts to the Conventional 12-Lead ECG: Assessment of High-Frequency QRS Components and Additional Leads”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi