Adjusting the Size of Nations: Empirical Determinants of Separatism and the Soviet Breakup

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adjusting the Size of Nations: Empirical Determinants of Separatism and the Soviet Breakup”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi