Adjuvant chemotherapy and postoperative radiotherapy in high-risk soft tissue sarcoma patients defined by biological risk factors—A Scandinavian Sarcoma Group study (SSG XX)

Kirsten Sundby Hall, Øyvind S. Bruland, Bodil Bjerkehagen, Olga Zaikova, Jacob Engellau, Oskar Hagberg, Lina Hansson, Hans Hagberg, Marie Ahlström, Heidi Knobel, Karin Papworth, Maja Zemmler, Dorota Goplen, Henrik C.F. Bauer, Mikael Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adjuvant chemotherapy and postoperative radiotherapy in high-risk soft tissue sarcoma patients defined by biological risk factors—A Scandinavian Sarcoma Group study (SSG XX)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap