Adrenal incidentaloma - follow-up results from a Swedish prospective study

B Bulow, S Jansson, C Juhlin, L Steen, M Thoren, L Wahrenberg, Stig Valdemarsson, B Wangberg, Bo Ahrén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

92 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adrenal incidentaloma - follow-up results from a Swedish prospective study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap