Adsorption of Anionic Dyes Using a Poly(styrene-block-4-vinylpyridine) Block Copolymer Organogel

Sanjeevi Prasath Sridhar, Jacob John, Peter Holmqvist, Ulf Olsson, Saravanan Chandran, Brijitta Joseph

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adsorption of Anionic Dyes Using a Poly(styrene-block-4-vinylpyridine) Block Copolymer Organogel”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar