Adsorption of intact methanol on Ru(0001)

Pawel Gazdzicki, Per Uvdal, Peter Jakob

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adsorption of intact methanol on Ru(0001)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar