Adsorption of Molecules on Metal Surfaces Studied by High Resolution Core Level Photoemission

Andreas Beutler

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adsorption of Molecules on Metal Surfaces Studied by High Resolution Core Level Photoemission”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi