Adsorption of the intrinsically disordered saliva protein histatin 5 to silica surfaces. A Monte Carlo simulation and ellipsometry study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adsorption of the intrinsically disordered saliva protein histatin 5 to silica surfaces. A Monte Carlo simulation and ellipsometry study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap