Advanced algorithm to detect stealthy cyber attacks on automatic generation control in smart grid

Fatemeh Akbarian, Amin Ramezani, Mohammad Taghi Hamidi-Beheshti, Vahid Haghighat

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Advanced algorithm to detect stealthy cyber attacks on automatic generation control in smart grid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap