Advanced clinical MRI for better outcome in epilepsy surgery. Focusing on fMRI and prediction of verbal memory decline.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

471 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Advanced clinical MRI for better outcome in epilepsy surgery. Focusing on fMRI and prediction of verbal memory decline.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap