Advanced patterning and processing for III-V nanowire device fabrication

Reza Jafari Jam

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

372 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Advanced patterning and processing for III-V nanowire device fabrication”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science