Advances and Applications of Antibody Arrays - Proteomic Profiling of Pancreatic Disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

94 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Advances and Applications of Antibody Arrays - Proteomic Profiling of Pancreatic Disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap