Advancing Bioenergy in Europe: Exploring bioenergy systems and socio-political issues

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

810 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Detta är en avhandling om bioenergi (eller biomassa som används för produktion av värme, el eller som drivmedel), om dess betydande potential och viktiga alternativ. Biomassa kan ses som solenergi som fångats genom fotosyntes och lagrats i växande biomassa. Men bra förutsättningar kan bioenergi starkt bidra till minskad klimatpåverkan, ökad förbättrad försörjningstrygghet, bevarandet och stabilt jord- och skogsbruk, industriell tillväxt och ökad export.

Möjligheterna att nyttja bioenergi i Europa är stora, många omvandlingsteknologier finns tillgängliga och såväl EU som dess medlemsstater har infört gynnande regelverk. Likväl förväntas inte EU nå sina egna mål för bioenergianvändning. Avhandlingen undersöker socio-politiska aspekter kring introduktionen av bioenergisystem i Europa. Syftet är att utveckla förståelse av vad som driver och hindrar denna utveckling och av hur olika politiska beslut stödjer eller stör utvecklingen.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Internationella miljöinstitutet
Handledare
  • Johansson, Thomas B, handledare
Tilldelningsdatum2007 sep. 17
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-88902-37-5
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-09-17
Time: 10:15
Place: Room Aula, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Tegnersplatsen 4, Lund

External reviewer(s)

Name: Gosse, Ghislain
Title: Professor
Affiliation: National Institute for Agricultural Research, France

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Advancing Bioenergy in Europe: Exploring bioenergy systems and socio-political issues”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här