Advancing gene therapy for epilepsy. Translational pre-clinical studies with neuropeptide Y and glial cell-line derived neurotrophic factor.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

398 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Advancing gene therapy for epilepsy. Translational pre-clinical studies with neuropeptide Y and glial cell-line derived neurotrophic factor.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap