Advancing gene therapy for epilepsy. Translational pre-clinical studies with neuropeptide Y and glial cell-line derived neurotrophic factor.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

389 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat