Advancing Software Development Efficiency in an Open Source Software Context

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

879 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Advancing Software Development Efficiency in an Open Source Software Context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi