Aedes aegypti mosquitoes detect acidic volatiles found in human odor using the IR8a pathway

Joshua I. Raj, Nadia Melo, John S. Castillo, Sheyla Gonzalez, Valeria Saldana, Marcus Stensmyr, Matthew DeGennaro

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Aedes aegypti mosquitoes detect acidic volatiles found in human odor using the IR8a pathway”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

    Neuroscience