Aerococcal infections - from bedside to bench and back

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1040 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aerococcal infections - from bedside to bench and back”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi