Aerodynamics in the amusement park: Interpreting sensor data for acceleration and rotation

Marcus Löfstrand, Ann Marie Pendrill

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aerodynamics in the amusement park: Interpreting sensor data for acceleration and rotation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Samhällsvetenskap