Aerosol phase generation of In-Se nanoparticles

Zsolt Geretovszky, Knut Deppert, Lisa Karlsson, Martin Karlsson, Jan-Olle Malm, Manfred Muhlberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aerosol phase generation of In-Se nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi