Aesthetic result after breast-conserving therapy is associated with quality of life several years after treatment. Swedish women evaluated with BCCT.core and BREAST-Q™

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aesthetic result after breast-conserving therapy is associated with quality of life several years after treatment. Swedish women evaluated with BCCT.core and BREAST-Q™”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap