AFA Slutrapport: Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
FörlagAFA Försäkring
StatusPublished - 2021 mars 31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Arbetslivsstudier

Citera det här