Against Truthmaker Necessitarianism

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

This paper is an argument against Truthmaker Necessitarianism — the doctrine that the existence of a truthmaker necessitates the truth of the proposition it makes true. Armstrong’s sufficiency argument for necessitarianism is examined and shown to be question begging. It is then argued in detail that truthmaking is a matter of grounding truth and that grounding is a dependency relation that neither entails nor reduces to necessitation.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)37-54
TidskriftLogique et Analyse
Volym59
Utgåva233
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Against Truthmaker Necessitarianism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här