Age and epiphytic lichen diversity of the dwarf shrub Helianthemum oelandicum on the island of Öland, Sweden

Lars Fröberg, Mats Niklasson, Heidi Paltto, Tommy Knutsson, Thomas Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Age and epiphytic lichen diversity of the dwarf shrub Helianthemum oelandicum on the island of Öland, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap