Age at first childbirth and oral contraceptive use are associated with risk of androgen receptor-negative breast cancer: the Malmö Diet and Cancer Cohort.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

285 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Risk factors for breast cancer vary according to breast cancer subtype. This study analyzes the impact of potential risk factors in breast cancer by androgen receptor (AR) status.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)945-957
TidskriftCancer Causes and Control
Volym25
Nummer8
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Age at first childbirth and oral contraceptive use are associated with risk of androgen receptor-negative breast cancer: the Malmö Diet and Cancer Cohort.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här