Age at first childbirth and oral contraceptive use are associated with risk of androgen receptor-negative breast cancer: the Malmö Diet and Cancer Cohort.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)
194 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Age at first childbirth and oral contraceptive use are associated with risk of androgen receptor-negative breast cancer: the Malmö Diet and Cancer Cohort.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap