Age, gender and tumour size predict work capacity after surgical treatment of vestibular schwannomas.

Abdulrahman Al-Shudifat, Babar Kahlon, Peter Höglund, Ahmed Soliman, Kristoffer Lindskog, Peter Siesjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The aim of the present study was to identify predictive factors for outcome after surgery of vestibular schwannomas.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)106-111
TidskriftJournal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
Volym85
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Age, gender and tumour size predict work capacity after surgical treatment of vestibular schwannomas.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här