Age, gender and tumour size predict work capacity after surgical treatment of vestibular schwannomas.

Abdulrahman Al-Shudifat, Babar Kahlon, Peter Höglund, Ahmed Soliman, Kristoffer Lindskog, Peter Siesjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat