Age-Specific Familial Risks Of Rheumatoid Arthritis: A Nation-Wide Epidemiological Study From Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)83
TidskriftClinical and Experimental Rheumatology
Volym29
Nummer1
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här