Ageing in the right place–a prototype of a web-based housing counselling intervention for later life

Marianne Granbom, Sarah Szanton, Laura N. Gitlin, Ulrika Paulsson, Magnus Zingmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ageing in the right place–a prototype of a web-based housing counselling intervention for later life”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap