Agency and Artefacts: A cognitive semiotic exploration of design

Juan Mendoza-Collazos

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

498 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Agency and Artefacts: A cognitive semiotic exploration of design”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Engineering

Computer Science

Material Science

Economics, Econometrics and Finance