Agency and Artefacts: A cognitive semiotic exploration of design

Juan Mendoza-Collazos

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

498 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat