Agency and Artefacts: A cognitive semiotic exploration of design

Juan Mendoza-Collazos

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

497 Nedladdningar (Pure)
Filter
Konferenspaper i proceeding

Sökresultat