Agents of Structural Change: The Role of Firms and Entrepreneurs in Regional Diversification

Frank Neffke, Matté Hartog, Ron Boschma, Martin Henning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Agents of Structural Change: The Role of Firms and Entrepreneurs in Regional Diversification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap