Aggrecan fragments as biomarkers in osteoarthritis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

920 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aggrecan fragments as biomarkers in osteoarthritis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap