Aggregation in a protein-surfactant system. The interplay between hydrophobic and electrostatic interactions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aggregation in a protein-surfactant system. The interplay between hydrophobic and electrostatic interactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap