Agonistic interaction in practice: laughing, dissensus and hegemony in the Northern Ireland Assembly

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Agonistic interaction in practice: laughing, dissensus and hegemony in the Northern Ireland Assembly”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap