Agreement between frontal and occipital regional cerebral oxygen saturation in infants during surgery and general anesthesia an observational study

Pether Jildenstål, Johan Sandin, Margareta WarrènStomberg, Jan Pålsson, Sven Erik Ricksten, Johan Snygg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Agreement between frontal and occipital regional cerebral oxygen saturation in infants during surgery and general anesthesia an observational study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap