Agricultural land acquisitions unlikely to address the food security needs of African countries

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Agricultural land acquisitions unlikely to address the food security needs of African countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap