AI i EU: Etiska riktlinjer som styrmedel

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

170 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I bokens tredje kapitel analyserar Stefan Larsson etiska riktlinjer som styrmedel för utveckling och användning av artificiell intelligens (ai). Författaren pekar på riktlinjernas samspel med rättsliga styrmedel och undersöker vad det är med AI-utvecklingen som särart som lett till att etiska frågor fått en så framskjutande plats med en sådan bred flora av riktlinjer. Genom att anlägga ett europeiskt perspektiv bidrar kapitlet till den pågående globala, såväl som nationella, diskussionen om styrningen av ai som ofta benämns ”AI governance”. Framför allt behandlar kapitlet de etiska riktlinjerna för s.k. tillförlitlig AI som EU-kommissionens AI-expertgrupp publicerat i april 2019 och som ingår i kommissionens AI-strategiska arbete.

Med stöd i samhällsvetenskaplig teknikforskning analyserar Larsson särskilt den svårfångade definitionen av AI, och argumenterar för behovet av att se teknologierna i dess tillämpade kontext och i dess samspel med mänskliga värderingar, uttryck och samhällsstrukturer. Det är inte minst viktigt då AI och maskininlärningen är beroende av stora mängder data eller exempel att utgå från. I relation till rättslig styrning medför detta, enligt Larsson, ett särskilt stort behov av flervetenskaplig kompetens vid både forskningen och utvecklingen av AI. Larsson ser det som synnerligen välfunnet att den europeiska diskussionen om hur AI ska styras kommit att präglas så mycket av anspråket att tillgodose en tillförlitlig AI-utveckling i samklang med samhällets värderingar och normer i övrigt.

Avslutningsvis konstaterar Larsson att det finns ett behov inom AU av att gå från framtagandet av principiella ställningstaganden till att utveckla processuella tillvägagångssätt inom styrningen av AI, både i relation till etiska riktlinjer såväl som vid rättslig styrning av AI.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationEU och teknologiskiftet
Undertitel på värdpublikationEuropaperspektiv 2020. Årsbok för europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
RedaktörerAntonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim
FörlagSantérus förlag
Kapitel3
Sidor89
Antal sidor120
ISBN (tryckt)978-91-7359-150-8
StatusPublished - 2020 feb. 5

Publikationsserier

NamnEuropaperspektiv
FörlagSanterus

Bibliografisk information

Stefan Larsson är lektor och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Han är även jurist och påfallande tvärgående i sin forskningsprofil, med dubbla doktorsgrader; filosofie doktor i rättssociologi och teknologie doktor i fysisk planering. Han är bl.a. vetenskaplig rådgivare åt Konsumentverket och med i myndigheten för digital förvaltnings (digg:s) referensgrupp om artificiell intelligens i offentlig förvaltning.

Vidare är han programchef för det digitala samhällsprogrammet på tankesmedjan Fores. Bland hans publikationer kan särskilt nämnas Conceptions in the Code. How Metaphors Explain Legal Challenges in Digital Times (Oxford University Press, 2017). Han har nyligen publicerat sig internationellt med ”The Socio-Legal Aspects of Artificial Intelligence” i den rättsvetenskapliga tidskriften Droit et Société. Larsson forskar från ett samhällsvetenskapligt perspektiv bl.a. om transparensfrågor kring tillämpad artificiell intelligens, digitala plattformars användning av data och automation, och relationen till individers tillit till applikationerna. Han gör detta i flertalet projekt med finansiering från bland annat WASP-HS, Handelsrådet, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fria nyckelord

  • AI i EU
  • Etiska riktlinjer som styrmedel
  • AI och etik
  • AI och transparens
  • AI och juridik
  • AI och samhälle
  • AI governance

Citera det här