AI i offentlig sektor: Från etiska riktlinjer till lagstiftning

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

632 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Användningen av artificiell intelligens (AI), det vill säga en rad primärt databeroende metoder och teknologier för bland annat prediktion och automation, tycks bidra till en omvälvande period i den offentliga förvaltningen. Detta skifte föranleder ett styrningsbehov, ofta kopplat till tillitsfrågor, vilket i en internationell kontext inte minst syns i en stor mängd etiska riktlinjer och principiella dokument som publicerats under de senaste få åren. Styrningen befinner sig därmed i en formativ period, vilket inte minst tydliggörs i och med EU-kommissionens förslag på den förordning om harmoniserade regler för AI (rättsakt om AI) som publicerades i april 2021. I detta kapitel belyser vi denna styrningsutveckling i sig, visar på dess mest centrala delar, samt analyserar den svenska offentliga AI-användningen i dess ljus.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationDe Lege årsbok 2021
Undertitel på värdpublikationLaw, AI & Digitalization
RedaktörerKatja de Vries, Mattias Dahlberg
UtgivningsortUppsala
FörlagIustus förlag
Kapitel21
Sidor467-495
Antal sidor28
ISBN (tryckt)978-91-7737-167-0
StatusPublished - 2022 apr. 5

Publikationsserier

NamnDe Lege årsbok
FörlagIustus
Volym2021
ISSN (tryckt)1102-3317

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik och samhälle
 • Juridik (exklusive juridik och samhälle)
 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • AI
 • automatiserat beslutsfattande
 • offentlig förvaltning
 • offentlig sektor
 • AI governance
 • AI-rättsakten
 • från etik till juridik
 • god förvaltning och AI
 • AI-transparens
 • etiska riktlinjer för tillförlitlig AI
 • den undflyende AI-definitionen

Citera det här