Air pollution measurements and land-use regression in urban sub-saharan Africa using low-cost sensors—possibilities and pitfalls

Asmamaw Abera, Kristoffer Mattisson, Axel Eriksson, Erik Ahlberg, Geremew Sahilu, Bezatu Mengistie, Abebe Genetu Bayih, Abraham Aseffaa, Ebba Malmqvist, Christina Isaxon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Air pollution measurements and land-use regression in urban sub-saharan Africa using low-cost sensors—possibilities and pitfalls”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap