AIR-SPAMM: alternative inversion recovery spatial modulation of magnetization for myocardial tagging.

Anthony Aletras, R Z Freidlin, G Navon, A E Arai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)236-245
TidskriftJournal of Magnetic Resonance
Volym166
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2004
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Lungmedicin och allergi

Citera det här