Air temperature triggers the recovery of evergreen boreal forest photosynthesis in spring

S Tanja, F Berninger, T Vesala, T Markkanen, P Hari, A Makela, H Ilvesniemi, H Hanninen, E Nikinmaa, T Huttula, T Laurila, M Aurela, A Grelle, Anders Lindroth, Almut Arneth, O Shibistova, J Lloyd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Air temperature triggers the recovery of evergreen boreal forest photosynthesis in spring”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar